บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แนวทางการนิเทศงานรอบที่1/2561 คปสอ.น้ำยืน
อ่าน 243 ครั้ง
* มกราคม 26, 2018, 02:59:46 am
ขอแจ้งแนวทางการเตรียมรับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน คปสอ.น้ำยืน รอบที่1/2561 ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้รวบรวมเกณฑ์และแนวทางในการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจของแต่ละฝ่ายให้ครบทุกฝ่ายค่ะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้                                                                 นภาพร_ยุทธศาสตร์

บันทึกการเข้า