บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

สรุปรับนิเทศงานระดับจังหวัด1/2561
อ่าน 262 ครั้ง
* มกราคม 15, 2018, 05:41:03 am
เรียน ผู้บริหาร/ผอ.รพ.สต./หน.สสช./หน.ศสช./หน.ฝ่ายและบุคลากรที่เคารพทุกท่าน                                                                                             
      ฝ่ายยุทธ ขอส่งไฟล์สรุปการรับนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัดอุบลฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง สสจ.อุบลฯ ได้สรุปปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนางาน เพื่อให้น้ำยืน มีผลการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะ   ไฟล์ที่ส่งให้แยกเป็น3 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มและตอบคำถาม ตามประเด็นงานที่แบ่งไว้                                                                                                                                                                                 
      นภาพร_ยุทธศาสตร์

บันทึกการเข้า