บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

ข้อมูลผิดปกติจากโปรแกรม Eh ณ 10012561
อ่าน 275 ครั้ง
* มกราคม 10, 2018, 01:26:50 pm
ขอความร่วมมือท่านตรวจสอบข้อมูลการให้บริการที่ผลอาจผิดปกติ โดยฝ่ายฯได้ดึงข้อมูลจากโปรแกรม Eh เพื่อให้ท่านตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลที่อาจผิดปกติต่อไปค่ะ

บันทึกการเข้า