บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แบบรายงานเฝ้าระวังแอลกอฮอล์และยาสูบ
อ่าน 300 ครั้ง
* ธันวาคม 26, 2017, 08:03:42 am
ขอให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจเฝ้าระวังและรายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรายงานผลตามแบบฟอร์มที่อัพขึ้นใน Facebook รพ.สต.สาธารณสุขน้ำยืน

บันทึกการเข้า