บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

KPI60
อ่าน 577 ครั้ง
* กุมภาพันธ์ 23, 2017, 03:24:09 am
ตัวชี้วัดKPI ปี 60 ให้ทุกสถานบริการโหลดไว้ เพื่อใช้ประกอบการรับนิเทศงาน คปสอ.1/2560 ซึ่งผลงานฝ่ายได้ดึงข้อมูลให้จาก HDCและCockpit ถึงเดือนมกราคม ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ทุกสถานบริการดึงข้อมูลผลงานเอง เพื่อผลงานเป็นปัจจุบันนะคะ

บันทึกการเข้า