บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

_คำสั่ง _CPG _เภสัชกรรม ส่ง รพ.สต.ติดดาวครั้งที่1
อ่าน 20 ครั้ง
* พฤษภาคม 07, 2018, 08:10:30 am
_คำสั่งงาน NCD ,ชันสูตร ,คบส. และยา
_CPG ได้แก่ NCD,Lab,IC,MCH,TB,ผส.,แผนไทย,ทันตะ
_เภสัชกรรม ได้แก่ ADR,กรอบยา

บันทึกการเข้า