บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ => รับข้อมูลจากฝ่าย => ข้อความที่เริ่มโดย: wassana ที่ ธันวาคม 26, 2017, 08:03:42 am

หัวข้อ: แบบรายงานเฝ้าระวังแอลกอฮอล์และยาสูบ
เริ่มหัวข้อโดย: wassana ที่ ธันวาคม 26, 2017, 08:03:42 am
ขอให้สถานบริการทุกแห่งดำเนินการสำรวจเฝ้าระวังและรายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรายงานผลตามแบบฟอร์มที่อัพขึ้นใน Facebook รพ.สต.สาธารณสุขน้ำยืน