บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ => รับข้อมูลจากฝ่าย => ข้อความที่เริ่มโดย: wassana ที่ ธันวาคม 24, 2017, 09:12:54 am

หัวข้อ: link เอกสารประกอบการประชุมมะเร็งเต้านม 21/12/60 ณ ห้องประชุม1 สสจ.อุบลฯ
เริ่มหัวข้อโดย: wassana ที่ ธันวาคม 24, 2017, 09:12:54 am
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fmobile%2Ffolders%2F1M6_UyIYlJwLisdTw90OeY2VFwlge2vOr&h=ATNWJVl4dVSVlmOYI_RIivT2rhrGLndeQaViicxor8FOxd3w2hri0KhdY2XGdc03n1ieE9knBwSdKMoz-lBqvLmBAT5ymV4LBZcAb020KvtGhpoLoLLi_jDZ5nmlH3Vj4mw8pCYk77kW3g